Home Consulting Likvidace odpadu Využití odpadu Makléř Inovace Contact Partner

Ve společnost WAE vyřešíme veškeré problémy spojené s odpady a nabízíme především následující služby:

   

Využíváte odpad

V rámci odstranění komunálního a průmyslového odpadu jsme schopni poskytnout zařízením na využívání odpadů odpovídající vstupní tok.

 

Původce odpadů

Společnost WAE je Vaším spolehlivým partnerem s ohledem na klasifikaci odpadů, koncepci odstranění až po logistickou realizaci.

Na přání převezmeme odpady tam, kde vznikají, a odvezeme je ke zhodnocení nebo likvidaci. Jako certifikovaná společnost na odstraňování odpadů máme k dispozici spolu s vlastním koncernem Romonta termickou kapacitu spalování ve výši 120.000 t /a.

 

Výstavba

Podpoříme Vás v oblasti výstavby, organizace a realizace managementu surovinového toku a rádi Vám poradíme ve všech odborných záležitostech.

Díky našemu obsáhlému odpadovému katalogu jsme schopni pro Vás provádět i služby na mzdovém základě. Vaše odpady můžeme pro Vás vytřídit a Vy si je prodáte.

 

Odstraňujete odpad

Pakliže pracujete v oboru dopravy, sběru nebo máte kontejnerovou službu, pak jsme Vám k dispozici se dvěma výrobními pobočkami.

V obou zařízeních zpracováváme následující frakce odpadu:

 1. Drcené lehké frakce
 2. Prosetí a/nebo vytřídění komunálního a průmyslového odpadu z:
  • třídících linek, mechanicko-biologických linek a z kompostáren a kvasných procesů
  • linek pro sběr velkoobjemových odpadů a stavebních odpadů
  • linek na přípravu alternativních paliv
  • třídících linek
  • ostatních linek na úpravu odpadů
 3. Znečištěné plasty a směsné plasty
 4. Gumové odpady